เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์ของเรา

“เรามุ่งมั่นที่จะสร้าง บริษัท Yacht Sourcing ให้เป็นบริษัทเรือยอชท์ชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยรวบรวมความเชี่ยวชาญและความหลงใหลเข้าด้วยกัน เรามุ่งหวังที่จะใช้ประโยชน์จากความรู้ที่หลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมทางออกที่ยั่งยืนและสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมทางทะเลในศูนย์กลางของเอเชีย”

ภารกิจของเรา

บริษัท Yacht Sourcing มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสในไลฟ์สไตล์เรือสำราญสุดหรูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการแนะนำการเช่าเรือยอชท์สุดหรู, กิจกรรมการขายเรือยอชท์ และการสร้างเรือยอชท์ไม้ที่สอดคล้องประเพณีของชาวอินโดนีเซีย, เรามุ่งเน้นการให้บริการระดับสูง และการสนับสนุนการปฏิบัติงานกับอุตสาหกรรมเรือยอชท์และอุตสาหกรรมการเดินเรือ เรามีความภูมิใจในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า, หุ้นส่วนและผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมกับขยายการบริการและเครือข่ายในภูมิภาคคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบทะเล การปกป้องสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติโดยรอบเส้นทางการเดินเรือของเรามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นเราจึงพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะใช้วิธีการแบบยั่งยืนและแบบองค์รวมเพื่อธุรกิจของเรา โดยไม่สร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น โดยนำมาใช้ควบคู่ทั้งสำหรับการสร้างเรือยอชท์และกิจกรรมการบริหารจัดการ ที่ Yacht Sourcing เรามีส่วนช่วยในการเติบโตของอุตสาหกรรมทางทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยวิธีที่สร้างสรรค์และมีจุดมุ่งหมาย

YS_AboutUs_OurVision_NB
YS_AboutUs_OurMission_NB
YS_AboutUs_OurValues

คุณค่าของเรา

จงกล้าที่ จะสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ซึ่งหมายถึงการกล้ารับความเสี่ยง เรากล้าที่จะทำตามขั้นตอนรวมถึงข้อผูกพันต่างๆ ซึ่งการคิดนอกกรอบเป็นสิ่งสำคัญในการบอกเล่าเรื่องราวใหม่ๆ

ทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เราดำเนินงานอย่างซื่อสัตย์และมีคุณธรรม ความซื่อสัตย์และความคิดที่จะนำความรู้ในทุกๆด้านของธุรกิจมอบให้กับพันธมิตร, ผู้ผลิต และลูกค้าของเรา เราแสวงหาทั้งการเคารพทรัพยากรธรรมชาติและการเคารพมนุษย์

โอบกอดทีมงาน ทีมงานของเราได้ทุ่มเทการทำงานเพื่อที่จะนำความชื่นชอบ,ความหลงใหล และความเชี่ยวชาญที่มี ทำให้บริษัท Yacht Sourcing ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

การทำงานด้วยความหลงใหล เราใส่ความหลงใหลในทุกสิ่งที่เราทำ เรามุ่งมั่นเพื่อบริษัทของเรา และนั่นคือความสำเร็จที่ผ่านสู่ลูกค้า เรามีความภูมิใจในงานของเรา เนื่องจากการผจญภัยในครั้งนี้ เริ่มต้นจากความหลงใหลในการแล่นเรือใบและความชื่นชอบในมหาสมุทร

ริเริ่มสิ่งใหม่ โดยผ่านความคิดสร้างสรรค์และการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เรามุ่งเน้นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนและการใช้เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการแล่นเรือสำราญ

01

YACHT SOURCING

รางวัลและใบรับรอง

YS_AboutUs_Awards_CRS2019
YS_AboutUs_Awards_PesonaIndonesia
YS_AboutUs_Awards_Christofle2019
YS_AboutUs_Awards_AmazingThailand

วิสัยทัศน์ของเรา

“เรามุ่งมั่นที่จะสร้าง บริษัท Yacht Sourcing ให้เป็นบริษัทเรือยอชท์ชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยรวบรวมความเชี่ยวชาญและความหลงใหลเข้าด้วยกัน เรามุ่งหวังที่จะใช้ประโยชน์จากความรู้ที่หลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมทางออกที่ยั่งยืนและสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมทางทะเลในศูนย์กลางของเอเชีย”

YS_AboutUs_OurVision_NB

ภารกิจของเรา

บริษัท Yacht Sourcing มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสในไลฟ์สไตล์เรือสำราญสุดหรูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการแนะนำการเช่าเรือยอชท์สุดหรู, กิจกรรมการขายเรือยอชท์ และการสร้างเรือยอชท์ไม้ที่สอดคล้องประเพณีของชาวอินโดนีเซีย, เรามุ่งเน้นการให้บริการระดับสูง และการสนับสนุนการปฏิบัติงานกับอุตสาหกรรมเรือยอชท์และอุตสาหกรรมการเดินเรือ

เรามีความภูมิใจในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า, หุ้นส่วนและผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมกับขยายการบริการและเครือข่ายในภูมิภาคคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบทะเล

การปกป้องสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติโดยรอบเส้นทางการเดินเรือของเรามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นเราจึงพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะใช้วิธีการแบบยั่งยืนและแบบองค์รวมเพื่อธุรกิจของเรา โดยไม่สร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น โดยนำมาใช้ควบคู่ทั้งสำหรับการสร้างเรือยอชท์และกิจกรรมการบริหารจัดการ

ที่ Yacht Sourcing เรามีส่วนช่วยในการเติบโตของอุตสาหกรรมทางทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยวิธีที่สร้างสรรค์และมีจุดมุ่งหมาย

YS_AboutUs_OurMission_NB

คุณค่าของเรา

จงกล้าที่ จะสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ซึ่งหมายถึงการกล้ารับความเสี่ยงเรากล้าที่จะทำตามขั้นตอนรวมถึงข้อต่าง ๆ ซึ่งการคิดนอกกรอบเป็นสิ่งสำคัญในการบอกเล่าเรื่องราวใหม่ ๆ

ทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เราดำเนินงานอย่างซื่อสัตย์และมีคุณธรรม ความซื่อสัตย์และความคิดที่จะนำความรู้ในทุกๆด้านของธุรกิจมอบให้กับพันธมิตร, ผู้ผลิต และลูกค้าของเรา เราแสวงหาทั้งการเคารพทรัพยากรธรรมชาติและการเคารพมนุษย์

โอบกอดทีมงาน ทีมงานของเราได้ทุ่มเทการทำงานเพื่อที่จะนำความชื่นชอบ,ความหลงใหล และความเชี่ยวชาญที่มี ทำให้บริษัท Yacht Sourcing ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

การทำงานด้วยความหลงใหล เราใส่ความหลงใหลในทุกสิ่งที่เราทำ เรามุ่งมั่นเพื่อบริษัทของเรา และนั่นคือความสำเร็จที่ผ่านสู่ลูกค้า เรามีความภูมิใจในงานของเรา เนื่องจากการผจญภัยในครั้งนี้ เริ่มต้นจากความหลงใหลในการแล่นเรือใบและความชื่นชอบในมหาสมุทร

ริเริ่มสิ่งใหม่ โดยผ่านความคิดสร้างสรรค์และการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เรามุ่งเน้นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนและการใช้เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการแล่นเรือสำราญ

02

ดำน้ำลึก

บริษัท Yacht Sourcing จัดตั้งขึ้นจากสองความหลงใหลในทะเลและการแล่นเรือสำราญ, ในทุกสิ่งที่เราทำ เราพยายามที่จะส่งต่อความรักในการแล่นเรือใบและการเคารพมหาสมุทรของเราให้กับลูกค้าและคนรอบข้าง โดยวิธีการของเราเป็นแบบองค์รวม การวางแผนอย่างระมัดระวังเพื่อประโยชน์ของลูกค้า, ประโยชน์ของพนักงานชุมชนท้องถิ่น และการรักษาสภาพแวดล้อมทางทะเลที่เป็นเอกลักษณ์ของอินโดนีเซียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราเชื่อในการทำงานอย่างซื่อสัตย์ รวมถึงการรักษาระบบนิเวศน์และส่งเสริมการปฏิบัติการที่บำรุงรักษาระบบนิเวศใต้น้ำ

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราได้พัฒนาความร่วมมือที่แข็งแกร่งกับโครงการอนุรักษ์และองค์กรการกุศลในประเทศอินโดนีเซียเปิดตัวโครงการปลูกป่าทดแทนเพื่อชดเชยกิจกรรมการสร้างเรือของเรา

ในปี 2560 เราได้เข้าร่วมธุรกิจที่รับผิดชอบและนักกิจกรรมเชิงนิเวศจากทั่วโลกในการประชุม One Ocean ในมิลานเพื่อลงนามใน Charta Smeralda จรรยาบรรณทางจริยธรรมเพื่อปกป้องมหาสมุทร

02. ดำน้ำลึก

บริษัท Yacht Sourcing จัดตั้งขึ้นจากสองความหลงใหลในทะเลและการแล่นเรือสำราญ, ในทุกสิ่งที่เราทำ เราพยายามที่จะส่งต่อความรักในการแล่นเรือใบและการเคารพมหาสมุทรของเราให้กับลูกค้าและคนรอบข้าง โดยวิธีการของเราเป็นแบบองค์รวม การวางแผนอย่างระมัดระวังเพื่อประโยชน์ของลูกค้า, ประโยชน์ของพนักงานชุมชนท้องถิ่น และการรักษาสภาพแวดล้อมทางทะเลที่เป็นเอกลักษณ์ของอินโดนีเซียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราเชื่อในการทำงานอย่างซื่อสัตย์ รวมถึงการรักษาระบบนิเวศน์และส่งเสริมการปฏิบัติการที่บำรุงรักษาระบบนิเวศใต้น้ำ

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราได้พัฒนาความร่วมมือที่แข็งแกร่งกับโครงการอนุรักษ์และองค์กรการกุศลในประเทศอินโดนีเซียเปิดตัวโครงการปลูกป่าทดแทนเพื่อชดเชยกิจกรรมการสร้างเรือของเรา

ในปี 2560 เราได้เข้าร่วมธุรกิจที่รับผิดชอบและนักกิจกรรมเชิงนิเวศจากทั่วโลกในการประชุม One Ocean ในมิลานเพื่อลงนามใน Charta Smeralda จรรยาบรรณทางจริยธรรมเพื่อปกป้องมหาสมุทร

XAVIER FABRE

CO-FOUNDER | DIRECTOR OF SALES & MARKETING

XAVIER FABRE

ซาเวียร์มีประสบการณ์จากการดำเนินธุรกิจเรือยอชท์ถึง 25 ปี ทั้งในการขายเรือยอชท์, เรือคาตามารันและเรือเครื่องยนต์ขนาดเล็กไปจนถึงเรือยอชท์ขนาดใหญ่สุดหรู ด้วยความรู้โดยตรงของเขาเกี่ยวกับตลาดเรือยอชท์ของชาวอินโดนีเซียและเครือข่ายที่กว้างขวางในอุตสาหกรรม ความรู้และประสบการณ์ของเขาจึงเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าสำหรับบริษัท ลักษณะนิสัยและวิธีการที่เหมาะสมกับลูกค้าหรือหุ้นส่วนแต่ละคนยังคงสร้างชื่อเสียงของ Yacht Sourcing ในฐานะแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุดสำหรับธุรกิจเรือยอชท์ในอินโดนีเซียและประเทศอื่นๆ

BOUMEDIENNE SENOUS

CO-FOUNDER | DIRECTOR OF PRODUCTION & MAINTENANCE

BOUMEDIENNE SENOUS

คุณ Boum มีความหลงใหลในการแล่นเรือ ทำให้เขาออกเดินทางจากประเทศเบลเยี่ยมไปยังอินโดนีเซีย ซึ่งเขาได้เรียนรู้การค้าขายเรือยอชท์และการจัดการเช่าเรือ และในที่สุดเขาก็ค้นพบการสร้างเรือยอชท์ฟีนีซีแบบดั้งเดิมของชาวอินโดนีเซีย ความสามารถของเขาได้รับการพิสูจน์จากการสร้างเรือใหม่และการปรับปรุงเรือยอชท์ฟีนีซี โดยมีโครงการจัดการ การออกแบบและการพัฒนาของเรือใบสองลำที่โดดเด่น คุณ Boum บริหารจัดการ การดำเนินงานในแต่ละวันของทีมงานด้านเทคนิคและการบริการของ Yacht Sourcing รวมถึงดูแลผู้ให้เช่าเรือยอชท์สุดหรูของเรา
03

ทีมงาน

03. ทีมงาน

XAVIER FABRE

CO-FOUNDER | DIRECTOR OF SALES & MARKETING

XAVIER FABRE

ซาเวียร์มีประสบการณ์จากการดำเนินธุรกิจเรือยอชท์ถึง 25 ปี ทั้งในการขายเรือยอชท์, เรือคาตามารันและเรือเครื่องยนต์ขนาดเล็กไปจนถึงเรือยอชท์ขนาดใหญ่สุดหรู ด้วยความรู้โดยตรงของเขาเกี่ยวกับตลาดเรือยอชท์ของชาวอินโดนีเซียและเครือข่ายที่กว้างขวางในอุตสาหกรรม ความรู้และประสบการณ์ของเขาจึงเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าสำหรับบริษัท ลักษณะนิสัยและวิธีการที่เหมาะสมกับลูกค้าหรือหุ้นส่วนแต่ละคนยังคงสร้างชื่อเสียงของ Yacht Sourcing ในฐานะแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุดสำหรับธุรกิจเรือยอชท์ในอินโดนีเซียและประเทศอื่นๆ

BOUMEDIENNE SENOUS

CO-FOUNDER | DIRECTOR OF PRODUCTION & MAINTENANCE

BOUMEDIENNE SENOUS

คุณ Boum มีความหลงใหลในการแล่นเรือ ทำให้เขาออกเดินทางจากประเทศเบลเยี่ยมไปยังอินโดนีเซีย ซึ่งเขาได้เรียนรู้การค้าขายเรือยอชท์และการจัดการเช่าเรือ และในที่สุดเขาก็ค้นพบการสร้างเรือยอชท์ฟีนีซีแบบดั้งเดิมของชาวอินโดนีเซีย ความสามารถของเขาได้รับการพิสูจน์จากการสร้างเรือใหม่และการปรับปรุงเรือยอชท์ฟีนีซี โดยมีโครงการจัดการ การออกแบบและการพัฒนาของเรือใบสองลำที่โดดเด่น คุณ Boum บริหารจัดการ การดำเนินงานในแต่ละวันของทีมงานด้านเทคนิคและการบริการของ Yacht Sourcing รวมถึงดูแลผู้ให้เช่าเรือยอชท์สุดหรูของเรา

คุณพบสิ่งที่น่าสนใจหรือไม่ ?

กรุณาฝากข้อความถึงเรา ทีมงานที่ทุ่มเทและมืออาชีพของเราพร้อมช่วยเหลือคุณ

04

ติดต่อ

* field required

04. ติดต่อ

คุณพบสิ่งที่น่าสนใจหรือไม่ ?

กรุณาฝากข้อความถึงเรา ทีมงานที่ทุ่มเทและมืออาชีพของเราพร้อมช่วยเหลือคุณ

* indicates required